cskh@atld.vn 0917267397

LOTO01_Lock out - Tag out

Giới thiệu chung

Hàng năm, tại Mỹ có hàng trăm vụ tai nạn lao động liên quan đến việc kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm của máy, thiết bị. Do đó, việc nhận thức được tầm quan trọng của việc cô lập và kiểm soát được các nguồn năng lượng liên quan đến máy là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn trong các hoạt động mà người lao động có thể tiếp xúc với máy, thiết bị. 

Lock out - tag out (gọi tắt là LOTO) được xem là một trong những biện pháp kỹ thuật rất hiệu quả trong việc kiểm soát các mối nguy liên quan đến các dạng năng lượng dự trữ nguy hiểm trong quá trình làm việc với máy, thiết bị tại nơi làm việc.

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế cho đối tượng là người quản lý ATVSLĐ, quản lý kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất để có thể xây dựng một chương trình và các quy trình, hướng dẫn cần thiết cho việc áp dụng LOTO tại nơi làm việc

Người được phép LOTO cũng có thể tham gia khóa học này để nắm các nguyên tắc và các bước cơ bản của quy trình LOTO. 

 

Danh sách bài học (7 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 7 bài học
  • Thời lượng 233 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi