cskh@atld.vn 0917267397

44N3GCKL_An Toàn Gia Công Kim Loại

1.Căn cứ pháp lý: 

- Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3

2. Đối tượng học viên

- Là những người làm các công việc làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại.

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Cấp thẻ an toàn theo quy định

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (4 bài)

Mở đầu: Giới thiệu giảng viên và khóa học

Bài 01: Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

Bài 02: Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

Bài 03: Kiến thức chuyên ngành về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

Bài 04: Kiểm tra kết thúc khóa học

Danh sách bài học (0 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 0 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi