cskh@atld.vn 0917267397

113N3_An toàn hóa chất Nhóm 3

113N3_An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP)

Giới thiệu khóa học

1. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

2. Đối tượng học viên

- Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

3. Thời gian khóa học:

- Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Hồ sơ:

+ Nội dung huấn luyện

+ Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện.

+ Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh.

+ Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.

+ Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

- Giá trị: 2 năm

 

Danh sách bài học (5 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 5 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi