cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An Toàn Hóa Chất (Nhóm 3)

44N3_An Toàn Hóa Chất (Nhóm 3)

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động
- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

2. Đối tượng học viên

- Là những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Thẻ an toàn theo quy định

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (4 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 4 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi