cskh@atld.vn 0917267397

300 câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật lao động (T01)

1. Nội dung: Bộ đề được thiết kế xoay quanh các quy định của Bộ luật lao động 2019 và các văn bản liên quan.

2. Số lượng: 150 câu. Bao gồm:

- Khái quát về pháp luật lao động

- Quy định chung

Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động

- Hợp đồng lao động

- Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

- Đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể

- Tiền lương

- Thời giờ, thời giờ nghỉ ngơi

- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

- Lao động nữ và bình đẳng giới

- Lao động chưa thành niên và lao động khác

- Tổ chức đại diện người lao động

- Giải quyết tranh chấp lao động

- Thanh tra và xử phạt vi phạm về lao động

3. Một số câu hỏi mẫu

Câu 01: Bộ Luật lao động 2019 được ban hành ngày nào?

a) 20/09/2019

b) 20/10/2019

c) 20/11/2019

d) 20/12/2019

Đáp án: b

Câu 02: Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày nào?

a) 20/11/2019

b) 01/01/2020

c) 20/11/2020

d) 01/01/2021

Đáp án: d

Câu 03: Có bao nhiêu loại Hợp đồng lao động?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: b

Câu 04: Đâu không phải là hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động?

a) Hợp đồng lao động thời vụ

b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

c) Hợp đồng lao động xác định thời hạn

d) Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: a

Câu 05: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước?

a) Đúng

b) Sai

Đáp án: a

4. Liên hệ đặt mua

Chọn Đăng ký khóa học và điền đầy đủ thông tin hoặc liên hệ hotline: 0917 267 397

Danh sách bài học (1 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 1 bài học
  • Thời lượng 1 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi