cskh@atld.vn 0917267397

OHS_LV1_Nghiệp vụ An toàn, vệ sinh lao động

1. Giới thiệu khóa học

Khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (gọi tắt là Level 1) là được thiết bao gồm nội dung của khóa học 44N2 (20 chuyên đề) và bổ sung thêm một số chuyên đề mang tính thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong công việc của người làm công tác ATVSLĐ.

2. Đối tượng học viên phù hợp

- Người có nhu cầu tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp về công tác ATVSLĐ (HSE)

- Người đang làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

3. Nội dung khóa học:

Khóa học gồm tổng cộng 21 chủ đề về Pháp luật; Nghiệp vụ quản lý và Kỹ thuật ATVSLĐ, trong đó

- Pháp luật ATVSLĐ: 3 chuyên đề

- Quản lý ATVSLĐ: 11 chuyên đề

- Kỹ thuật ATVSLĐ: 7 chuyên đề

Chi tiết vui lòng xem phần cuối của bài viết này

4. Hình thức và thời gian học: 

4.1 Hình thức học: Học viên có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

- HT1: Học 100% qua video clips 

- HT2: Học 50% qua video clip được quay sẵn và 50% qua Zoom vào 3 buổi tối/tuần từ 19:00 - 22:00

HT3: Học 100% qua Zoom buổi tối hoặc 100% offline tại HSE Provider HCM vào các ngày chủ nhật

4.2 Thời lượng khóa học: 68 - 96 giờ (tùy vào hình thức học)

5.1 Học phí: 

- Học 100% qua video clips: 1.000.000

- Học 50% qua clips - 50% qua Zoom: 2.000.000 và được xem lại qua clips

- Học 100% qua zoom hoặc tại lớp: 3.000.000

5.2 Chính sách ưu đãi học phí: Một học viên được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong các chính sách ưu đãi sau

- Giảm 10% cho học viên cũ, sinh viên hoặc nhóm đăng ký từ 4 học viên trở lên

- Giảm 5% cho nhóm 3 học viên

- Giảm 500.000 đồng cho học viên đăng ký cả hai khóa học Level 1 và Level 2

5.3 Thông tin chuyển khoản:

2. ACB -CN Thủ Đức: Bui Trong Nhan: 255014779

6. Chứng chỉ sau khóa học: GCN nhóm 2 theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Danh sách bài học (21 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 21 bài học
  • Thời lượng 3228 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi